Serambi Kajian adalah siri video oleh myHCI-UX untuk masyarakat Malaysia, dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dalam penyelidikan HCI kepada khalayak yang lebih luas. Dalam siri video ini, penyelidik ditemu ramah oleh Dr Hanif Baharin dan mereka membincangkan motivasi penyelidikan mereka, dan kesan penemuan penyelidikan mereka. Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di Malaysia, temu ramah dilakukan dalam bahasa Melayu.

Serambi Kajian is a video series by myHCI-UX that caters to the Malaysian public, with the aim of dessiminating knowlegde in HCI research to a wider audience. In this video series, researchers are interviewed by Dr Hanif Baharin and they talk about their research motivation, and the impact of their research findings. In order to reach a wider audience in Malaysia, the interviews are conducted in Malay.  

Siri 1: Antara muka otak dan komputer (Brain-Computer Interface)

Tonton siri pertama dalam Serambi Kajian myHCI-UX yang membincangkan kajian-kajian dalam bidang HCI di Malaysia. Dalam temubual ini, Dr Masitah Ghazali menceritakan kajian beliau dalam Brain-Computer Interface di makmal ViCubeLab di Universiti Teknologi Malaysia.

Siri 2: Realiti Maya & Augmentasi Realiti untuk Warisan Seni Bina

Juliana Aida Abu Bakar, Ph.D, P.Tech.(AM)

Makerspace UUM: http://www.soc.uum.edu.my/faqs/resear..

Dr Juliana Aida Abu Bakar: http://www.experts.uum.edu.my/Researc…